život

Články pre štítok život

#CITÁT O hľadaní a tvorení

Našu bytosť pomáhajú dotvárať hlavne naše myšlienky, slová, postoje, názory, prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom pracujeme, tvoríme, a ktorým sa obklopujeme. Ľudia, s ktorými žijeme, pracujeme a stretávame sa. Ďalej to, čo do seba dávame...

Duchovné príčiny chorôb – choroba a jej hlásna trúba: bolesť

NA ZAČIATOK DUŠA A TELO Všetko to začína pôrodom a našim príchodom do tohto 3D Sveta. Každý sme dostali od Stvoriteľa do vienka dva najväčšie dary – ŽIVOT, čo je vlastne energetický prejav našej...