Duchovné príčiny chorôb – choroba a jej hlásna trúba: bolesť

NA ZAČIATOK DUŠA A TELO

Všetko to začína pôrodom a našim príchodom do tohto 3D Sveta.

Každý sme dostali od Stvoriteľa do vienka dva najväčšie daryŽIVOT, čo je vlastne energetický prejav našej duše a TELO, čo je zase fyzický prejav hmoty a obe nám umožňujú existenciu na tejto Zemi.

Duša a telo sú neodlúčiteľne prepojené. Sú to spojené nádoby.

Telo je obalom-domčekom duše a umožňuje nám prejavovať našu vôľu, pocity, emócie, potreby, názory a predstavy.

CHOROBA JE ABSENCIOU LÁSKY

Ak máme v živote dlhodobo neriešený problém, naša duša ochorie a následne sa to prejaví tým, že ochorie aj naše telo.

Nemôže byť chorá duša a zdravé telo a naopak, zdravá duša a choré telo, to proste nie je možné a takto to nefunguje.

Naša duša  sídli v Solar Plexe – slnečnej pleteni v strede pod hrudnou kosťou.

Ak sa o dušu nestaráme, pravidelne ju neumývame a nečistíme, nedávame jej zdravú výživu v podobe dostatku  sebalásky, to potom vedie k psychosomatickým chorobám.

Milovať sám seba je veľmi dôležité – nie je v tom pýcha, alebo sebectvo, je to výživa pre dušu.

To isté platí aj pre telo. Milujte ho a hýčkajte kvalitnou, zdravou a živou stravou.

V systéme dnešného sveta život funguje tak, že máme snahu vždy utekať dopredu alebo dozadu, a to len preto, lebo odmietame, nechceme byť teraz a tu, čo by znamenalo uvedomiť si  seba, svoje problémy a riešiť ich.

Keď utekáme späť, tak tu opäť nie sme, tam sú iba spomienky.

Keď utekáme dopredu, tak tam ešte zatiaľ nie sme. Tam je predstava, čo je v danom momente len nepotvrdená hypotéza. Ale keď vedome riešime TERAZ, tak sme TU v prítomnosti.

Najlepšie sú na tom ľudia, ktorí vnímajú stav duše.

Teda vnímajú pohodu a tiež nepohodu. Keď človek nechce vnímať stav nepohody, alebo je toho príliš veľa, tak musí dôjsť k niečomu, čo ho posunie do iných zážitkov.

ORGÁNY A ICH MERIDIANOVÉ PREPOJENIE

Každý orgán v tele má okrem svojho fyziologického poslania aj svoju duchovnú dimenziu.

Meridiány sú energetické dráhy, ktorými sme prepletení a spájajú – prepájajú energeticky naše orgány s inými časťami tela, orgánmi, alebo povrchom tela.

Existuje dvanásť hlavných meridiánov, ktoré rozvádzajú životnú energiu (čchi, prána, …) k orgánom, tkanivám a k povrchu tela.

NAŠA BOLESŤ AKO PREJAV NERIEŠENIA  NAŠICH PROBLÉMOV

Keď máme dlhodobo neriešený problém, napr. s hrubým črevom, ako sú hemoroidy, zápchy, a pod. dostávame o tomto prerastajúcom probléme informáciu skôr, ako sa tento orgán začne rozpadávať.

Tak napr. cez meridián hrubého čreva nás môže začať bolieť rameno.

Dôležité je tento prejav a stav neignorovať, lebo prepojením cez meridiány sa može oslabiť ďalší orgán a takto sa človek zacyklí a začne postupne navštevovať lekárov a živiť farmaceutický priemysel a súčasné zdravotníctvo.

Preto je dôležité sa neustále vzdelávať a poznávať, ako sústava DUŠA – TELO – BOLESŤ – CHOROBA  fungujú a starať sa vyvážene na energetickej a fyzickej úrovni o svoju DUŠUTELO .

Váš

Ladislav

Komentáre