#CITÁT O hľadaní a tvorení

Život nie je o hľadaní samého seba, ale o tvorení samého seba.

GEORGE BERNARD SHAW

Našu bytosť pomáhajú dotvárať hlavne naše myšlienky, slová, postoje, názory, prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom pracujeme, tvoríme, a ktorým sa obklopujeme.

Ľudia, s ktorými žijeme, pracujeme a stretávame sa. Ďalej to, čo do seba dávame (strava), a to ako sa o seba a svoju telesnú schránku staráme … 

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že nesprávnym prístupom k sebe, ľudom, prírode a životu si môžete na svojom domčeku pre dušu (tele) spôsobiť újmy a škody, ktoré sa budú ťažko naprávať.

Ale pozitívne na tom je, že si tú cestu nápravy a zmeny dobre zapamätáte a poučíte sa na celý ďalší život a možno oveľa dlhšie …

Cesta, srdce, intuícia

Pri náprave hľadajte vždy najjednoduchšiu cestu a riaďte sa svojim srdcom a intuíciou, aby ste si nevytvorili opäť mylné predstavy a vzorce a proces nápravy sa nepredlžoval …

Potešujúce na tom je, že aj keď každý máme svoju cestu, svoj cieľ raz všetci dosiahneme.

Váš Ladislav

Komentáre